Διαμαρτυρία πολιτών Κάτω Πύργου για αποκλεισμό τους