Διαμαρτυρίες για νοσηλεία ασθενούς κορωνοϊού στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας