Διευκρινίσεις για το ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται να μεταβούν στην εργασία τους