Διεθνές ενδιαφέρον για το Κύπρο-Αμερικανικό Κέντρο Ασφάλειας