Δρ. Πανος: Με €10 μπορούμε να ελέγξουμε δύο φορές όλον τον πληθυσμό