Δριμύ επίθεση Κούσιου σε ΑΚΕΛ – Γ.Ελεγκτή με φόντο την έκθεση για πολιγραφήσεις