Εκστρατεία για το «Δικαίωμα στην επισκευή» σε όλη την Ε.Ε. …