ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ: Οι «εξαρτημένοι από τον μισθό» και τα 800 ευρώ που δεν είναι 800 ευρώ