Εμβόλια-EMA: Ελπίδες για θετική γνωμοδότηση πριν από τα Χριστούγεννα …