Εμβόλιο Pfizer κατά του κορωνοΪού: Επιστήμονες λένε ότι «είναι μακρύς ο δρόμος»…