Ένας μαχητής στα Πέρα Ορεινής: Παρά την αναπηρία του, αρνείται τα επιδόματα