Επεξήγηση των νέων μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών