Επιπλέον 400,000 rapid tests για ελέγχους στον πληθυσμό