Έρχονται αγωγές κατά της Δημοκρατίας από επενδυτές