Εθελοντής των μαζικών τεστ στον πληθυσμό της Σλοβακίας στο AlphaNewsLive