Ευρώπη: Αύξηση κρουσμάτων και θανάτων αλλά και διαδοχικά περιοριστικά μέτρα …