Ευρωζώνη: Ύφεση 7,8% το 2020, ανάκαμψη 4,2% το 2021 στις Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις…