Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στο σχολείο οι εκπαιδευτικοί, στο σπίτι οι μαθητές Λυκείου