Εξακολουθούν να βρίσκονται σε πίεση τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης | 30/11/2020 | ΕΡΤ