Γαλλία: Ενώσεις και δίκτυα που βοηθούν τους επιχειρηματίες μετά από μια αποτυχία…