Γεωπολιτικές και ενεργειακές αλλαγές στην Ανατολική Μεσόγειο