Γυναίκες και αθλητισμός: Η μάχη της ισότητας των φύλων στην Γαλλία…