Η άφιξη της Λουτ και ο δούρειος ίππος του κεκτημένου