Η “αλυσίδα” της Κυπερούντας εξαπλώθηκε και στο Όμοδος