Η δημιουργία πανευρωπαϊκής κακής τράπεζας το ιδανικό σενάριο για την Κύπρο