Η Δρ. Ειρήνη Χριστάκη για την πορεία της πανδημίας