Η Δρ, Πανά για τα μέτρα σε σχολεία και παιδικές δραστηριότητες