Η Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας στο “Μεσημέρι και Κάτι”