Οι εκτροφείς σκύλων σαλούκι που κατάφεραν και επιβίωσαν από τον πόλεμο και την πανδημία στη Συρία