Η ενημέρωση απ’την επιδημιολογική ομάδα στην παρουσίαση της Εθνικής Αναφοράς