Οι εξηγήσεις της Αστυνομίας για το πρόστιμο στον πολίτη που βοήθησε τραυματία