Η Υπουργός Εργασίας για τον προϋπολογισμο του 2021