Η νέα σχολική πραγματικότητα και η προσαρμογή μαθητών