Η πανδημία “γονατίζει” οίκους ευγηρίας, εκκένωσαν το “Τιμόθειο”