Οι προσπάθειες για τα νοσοκομεία – Πάμπος Χαριλάου, εκπρόσωπος τύπου ΟΚΥπΥ