Οι πρώτες αντιδράσεις των πολιτών για τα νέα μέτρα