Οι συνέπειες στην οικονομία από τον απότομο τερματισμό του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος