Η Συντονίστρια Γραφείου Υπ. Υγείας για τη λογική των μέτρων