Ιαπωνική εταιρεία “σκοτώνει” τη μοναξιά και ενοικιάζει … “συγγενείς”