Ειδικά μέτρα Λεμεσού: Στα χημεία για τεστ οι Λευκωσιάτες