Ιδιοκτήτης χώρου εστίασης: Τα νέα μέτρα “σκότωσαν” τη λίγη δουλειά που είχαμε