Εικόνες από τη πορεία για το Πολυτεχνείο στο κέντρο της Αθήνας