Κάμαλα Χάρις: Μία αντιπρόεδρος με μεγάλη δυναμική για το μέλλον…