Καταδίκη της τουρκικής συμπεριφοράς από τους ευρωβουλευτές…