Κατέρρευσε κομμάτι οροφής στο μουσικό λύκειο Λανιτείου