Κεντρική Αμερική: Ο κυκλώνας Γιώτα, στο μέγιστο της καταστροφικής του ισχύος…