Κινδυνεύει ο 13ος μισθός; Τα λένε με εργοδότες οι συντεχνίες