Κινδυνεύουν οι ζωές των κατοίκων στον Κάμπο της Τσακκίστρας