Κυβέρνηση προς Βαρωσιώτες: Μαζικές προσφυγές εγκυμονούν κινδύνους