Κυβερνητικό κλίμάκιο στην Κρήτη για να αποτιμήσει τις ζημιές της κακοκαιρίας…